Parkiety na ogrzewaniach podłogowych.

Print Friendly, PDF & Email

Parkiety drewniane są przy prawidłowo wykonanej konstrukcji ogrzewania podłogowego i odpowiednio przygotowanych wylewkach bardzo dobrym materiałem nawierzchniowym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym.
Drewno posiada dwie bardzo korzystne właściwości:
Ma dobry współczynnik oporności cieplnej, a to powoduje równomierne rozłożenie ciepła na całej powierzchni podłogi.

Prawidłowe planowanie.

Decyzja inwestora o zamontowaniu parkietów musi zostać podjęta przed wylaniem wylewek, jak również przed zamontowaniem ogrzewania podłogowego. Jest to konieczne, aby przewidzieć prawidłowe wysokości wylewek oraz zamontować optymalne rozwiązanie ogrzewania do współpracy z parkietem.

Parkiety lite mogą być układane na prawie wszystkich klasycznych ogrzewaniach podłogowych.
Najnowsze rozwiązania montowanych ogrzewań, które są wykonane bez jastrychu, umożliwiając w ten sposób niższe wysokości zabudowy konstrukcji podłogi, ze względu  na małą wytrzymałość na ugięcie (np. blacha stalowa) nie nadają się do współpracy z parkietami.

Schnięcie jastrychu.

Na schnięcie jastrychu  należy przewidzieć odpowiedni okres czasu.
Czas schnięcia jastrychów jest uzależniony od rodzaju jastrychu, jego grubości, temperatur w pomieszczeniu i wilgotności powietrza.
Przed rozpoczęciem układanie parkietów muszą zostać przeprowadzone następujące zabiegi:

 1. Uruchomienie ogrzewania.
  Uruchomienie ogrzewania i sprawdzenie jego szczelności należy do obowiązku firmy montującej ogrzewanie. Obowiązek ten przewiduje również krótkotrwałe rozgrzanie jastrychu. Rozgrzanie jastrychu służy jako tzw. „Crash Test” i nie potwierdza dojrzałości jastrychu do układania pod nim parkietu. Według norm nie należy przeprowadzać tego wcześniej niż 21 dni od wylania jastrychów cementowych i 8 dni od wylania jastrychów anhydrytowych. Pierwsze rozgrzewanie zaczynamy z temperaturą 25 stopni C i utrzymujemy ją przez kolejne trzy dni.
  Następnie włączamy temperaturę maksymalną i utrzymujemy ją przez kolejne cztery dni. Należy przestrzegać wskazówek producent jastrychów.
  Proces ten nie gwarantuje jeszcze odpowiedniej wilgotności podłoża. Należy wykonać następny krok, tzw. „rozgrzewanie osuszające”.
 2. Rozgrzewanie osuszające.
  Dojrzałość podłożą zostaje osiągnięta poprzez dwukrotne rozgrzewanie i schładzanie ogrzewania z odpowiednią przerwą  między tymi dwoma fazami. Przerwa ta jest bardzo ważna w procesie wysychania podłoża. Proces rozgrzewania musi być udokumentowany w odpowiednim protokole.
  Rozgrzewanie osuszające musi być zakończone bezpośrednio przed rozpoczęciem układania parkietów.

Odpowiednia dojrzałość jastrychów z ogrzewaniem podłogowym.

Układanie parkietu rozpoczynamy gdy podłoże osiągnie prawidłową wilgotność. Wilgotność ta mierzona aparatem CM nie może przekraczać 1,8% dla jastrychów cementowych i 0,3% dla jastrychów anhydrytowych. Pomiar aparatem CM można wykonać tylko wtedy, gdy firma montująca ogrzewanie zaznaczyła miejsca, w których można pobrać próbki. Normy przewidują trzy miejsca pomiarowe na mieszkanie, lub  na 200m2.  W przypadku, gdy miejsca do dokonania pomiarów nie zostały zaznaczone, firma montująca ogrzewanie musi je wskazać.

Układanie parkietu.

Ogrzewanie podłogowe w trakcie układania parkietu powinno być wyłączone. Temperatura w pomieszczeniu i temperatura podłoża nie powinny być niższe od 18 stopni C.
Dla optymalnego połączenia parkietu z podłożem należy przed montażem parkietów podłoże zagruntować.
Czas, po którym parkiet może być szlifowany i lakierowany jest uzależniony od rodzaju zastosowanego kleju, rodzaju parkietu.

Lakierowanie nawierzchni parkietu.

Stosowane lakiery powinny być zaznaczone do parkietów układanych na ogrzewaniach podłogowych. Bardzo odpowiednimi środkami do pokrywania parkietów na ogrzewaniu podłogowym są nowoczesne oleje woskowe.

Ogrzewanie podłogowe w czasie eksploatacji.

Maksymalna temperatura powierzchni podłogi w czasie eksploatacji ogrzewania nie może przekraczać 29 stopni C. W  nowych budynkach spełniających wymogi odpowiedniego ocieplenia nie ma potrzeby osiągania tak wysokich temperatur powierzchni podłogi. Przekraczanie tej temperatury jest niezgodne z wymogami dla podłóg parkietowych. Krótkotrwałe działanie wyższych temperatur do 50 stopni C spowodowane np. awarią urządzeń grzewczych, nie prowadzi do natychmiastowego uszkodzenia parkietu.

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu.

Drewno jest naturalnym materiałem budowlanym.  Jak dla wszystkich materiałów organicznych  tak i dla drewna zachodzi zależność zmiany objętości od wilgotności.  Dlatego zaleca się aby relatywna wilgotność powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych  była utrzymywana w zakresie 50 do 60%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WP Themes. | Thanks to Best Free WordPress Themes, Find WordPress Themes Free and Free WP Themes